INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY 5. 3. 2020

05.03.2020 (07:15 - 15:00)
Sedlčany - Sedlčany, okres Příbram
28. října
Havlíčkova
Šafaříkova
Zahradní