INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY 2. 3. 2020

02.03.2020 (07:30 - 10:30)
Sedlčany parc. č. 2296/1, parc. č. 2302/2

02.03.2020 (11:00 - 15:00) 
Sedlčany - Na Červeném hrádku 294, č. 1072543