Podpora sportu ve městě Sedlčany

Plán rozvoje sportu města Sedlčany, který byl schválen zastupitelstvem města dne 16. prosince 2019, usnesení č. 125 / 2018-2022, umožňuje sportovním spolkům čerpat dotace na jejich činnost.

Plán rozvoje sportu města Sedlčany na období 2019-2030.pdf

Formulář žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany.xls