PROGRAM MĚSTA SEDLČANY NA PODPORU KVALITY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ROZPOČTOVÉM OBDOBÍ 2021

Podle návrhu starosty města Sedlčany a doporučení Rady města Sedlčany byl sestaven tento Program města Sedlčany na podporu kvality životního prostředí v rozpočtovém období 2021 s podporovanou aktivitou „Výstavba domovních čistíren odpadních vod“.

Program je vyhlášen městem Sedlčany, resp. Zastupitelstvem města Sedlčany, podle příslušných ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (usnesení zn. 190/2018-2022).

Tento program pro poskytování podpory (dotace) je souhrnem věcných, časových a finančních podmínek podpory účelu určeného poskytovatelem (městem Sedlčany).

O finanční podporu, jejíž účel je dále určen poskytovatelem podpory, může požádat každý, kdo splní programem, respektive dokumentací, stanovené podmínky.

Zde bude tabulka s výpisem souborů z adresáře ČOV 2021