Bydlení

Azylový dům pro matky s dětmi

Azylový dům poskytuje pobytové služby na přechodnou dobu pro matky s dětmi v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba obsahuje pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při prosazování práv a zájmů, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

Služba je za úplatu.


Azylový dům – Dům sv. Ludmily – Mokrovraty

Azylový dům poskytuje pobytové služby na přechodnou dobu pro matky s dětmi, a i pro celé rodiny, v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba obsahuje pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při prosazování práv a zájmů, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Maximálně po dobu tří měsíců.

Služba je za úplatu.


Azylový dům - Dům sv. Petra pro muže /18-64 let/

Azylový dům poskytuje pobytové služby na přechodnou dobu pro muže v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba obsahuje pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při prosazování práv a zájmů, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Ubytování po dobu maximálně jeden rok.

Služba je za úplatu.

Adresa: Záblatí 38, 383 01 Prachatice

Telefon: 388 310 979

E-mail: azyl.prachatice@tiscali.cz

Web: http://prachatice.charita.cz/


Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb – od 57 let věku

Domov se zvláštním režimem – služby pro osoby s chronickým duševním onemocněním nebo některou z forem demence

Domovy pro seniory poskytují dlouhodobé pobytové služby seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, aktivizační činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů.

Služba se poskytuje za úplatu.


Domov seniorů Vojkov, poskytovatel sociálních služeb – od 60 let věku

Domov se zvláštním režimem – služby pro osoby s chronickým duševním onemocněním nebo některou z forem demence

Domov pro seniory poskytuje dlouhodobé pobytové služby seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, aktivizační činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů.

Služba se poskytuje za úplatu.


GERIMED, a.s.

Zdravotně-sociální služby formou ústavní péče (LDN)

Domov pro seniory poskytuje krátkodobé i dlouhodobé pobytové služby seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, aktivizační činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů.

Služba se poskytuje za úplatu.


Nízkoprahové Denní Centrum Benešov

Nízkoprahové Denní Centrum Benešov

Posláním služby je poskytovat komplexní, dlouhodobou podporu osobám v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení nebo sociálního zázemí, kterou nejsou schopny řešit vlastními silami. Předcházet prohlubování sociální izolace těchto lidí, zvýšit kvalitu jejich života a usilovat o integraci zpět do společnosti.

Cílovou skupinou jsou osoby bez přístřeší. Služba je určena mužům a ženám starším 18 ti let.

Poskytovatelem je Pečovatelská služba okresu Benešov.


Noclehárna pro osoby bez přístřeší – od 18 let

Noclehárny poskytují ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického zařízení a přenocování. Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, poskytnutí nebo zprostředkování informací.

Služba se poskytuje za úplatu stanovenou poskytovatelem.


Noclehárna pro osoby bez přístřeší  -  LOĎ HERMES

Noclehárny poskytují ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického zařízení a přenocování. Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, poskytnutí nebo zprostředkování informací.

Služba se poskytuje za úplatu stanovenou poskytovatelem.


Projekt sociálního bydlení – Obec Kosova Hora

Poskytování sociálního bydlení osobám v nepříznivé sociální situaci v malometrážních bytech v lokalitě Obciny.