Hlášení rozhlasu

7. července 2023
Hlášení městského rozhlasu. Český hydrometeorologický ústav vydal dne 7. 7. 2023. výstrahu před nebezpečím vzniku požárů na území Středočeského kraje, platnou od 7. 7. 2023 od 12 hodin do odvolání. Tato výstraha je v souladu s nařízením Středočeského kraje číslo 3/2020. Je zakázáno používání zábavní pyrotechniky, vypouštění lampionů štěstí, používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení. Vjezd motorových vozidel na polní cestu, zastavení motorových vozidel na místech, kde by se spodní část vozidla mohla dostat do styku s lehce vznětlivými materiály, například suchou trávou, slámou, strništěm, podrostem, listím, dále je zakázáno na vymezených plochách rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně, například pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství, kouření s výjimkou elektronických cigaret. Jízda parní lokomotivy, povolování výjimek vlastníky lesů z ustanovení lesního zákona, porušení povinností stanovených tímto nařízením lze postihnout jako přestupek podle zvláštních právních předpisů.
Relace výstraha vzniku požárů.mp3

22. března 2023
Hlášení městského rozhlasu: Dne 25. března 2023 od devíti hodin bude provádět sbor dobrovolných hasičů v Sedlčanech II sběr železného šrotu. Železný šrot lze složit u domu na chodník a těžší věci, po telefonické dohodě na telefonním čísle 156 Městské policie, budou vyneseny hasiči přímo při sběru.
Sběr železného šrotu.mp3
4. ledna 2023
Rozhlasová relace z rozhodnutí krizového štábu města Sedlčany a pana Ing. Ivana Janečka, starosty města Sedlčany ze dne 4. ledna 2023.
S ohledem na nařízení státní veterinární správy pro Středočeský kraj, kterým byl vydán soubor mimořádných veterinárních opatření souvisejících s výskytem vysoce patogenní avirální influenzy v chovu drůbeže vyzýváme občany, že při nálezu uhynulého volně žijícího ptáka je potřeba neprodleně kontaktovat Městskou policii Sedlčany na tísňové lince 156, která zajistí a provede odborný odběr a odborný svoz uhynulého ptactva. 
Podrobnější informace směrem k chovatelům domácí drůbeže a ptactva jsou uvedeny na úřední desce Městského úřadu Sedlčany. Pro odložení a likvidaci uhynulých ptáků z drobnochovu je v areálu sběrného dvora Sedlčanských technických služeb s. r. o. a to pro občany města Sedlčany připravena příslušná sběrná nádoba označena nápisem VŽP druhá kategorie pomlčka není určeno ke krmení zvířat, do které lze, a to vždy v igelitovém vaku odložit uhynulého opeřence. Děkujeme za pochopení těchto nutných opatření.
Relace Krizový štáb.mp3
27. března 2022
Dne 2. 4. 2022 od 8 hodin 30 minut bude provádět Sbor dobrovolných hasičů v Sedlčanech 2 sběr železného šrotu. Železný šrot lze složit u domu na chodník a těžší věci, po telefonické domluvě na telefonu 156 Městské policie Sedlčany, budou vyneseny hasiči přímo při sběru odpadu.
Sběr železného šrotu 02042022.mp3
8. prosince 2021
Vážení spoluobčané,
upozorňujeme všechny vlastníky objektů určených k bydlení nebo rodinné rekreaci na povinnost do 15. ledna 2022 podat na MěÚ Sedlčany registrační formulář poplatkové povinnosti za svoz komunálního odpadu pro rok 2022. 
Příjem registračních formulářů probíhá každé pondělí, úterý a středu na Městském úřadu Sedlčany, kde lze zároveň provést platbu poplatku za svoz komunálního odpadu za rok 2022. 
Bližší informace naleznete na webových stránkách mesto-sedlcany.cz nebo na podatelně městského úřadu.
27. října 2020
Vážení spoluobčané,
dodržujete prosím všechna mimořádná opatření vydaná vládou České republiky. Používejte roušky nebo jinou ochranu dýchacích cest a důsledně dodržujte dvoumetrové rozestupy.
Chraňte sebe i své spoluobčany.
Děkuji Vám za trpělivost. 
Ing. Miroslav Hölzel, starosta města 

20. října 2020
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky
Všem osobám se s účinností od středy 21. října 2020 až do odvolání zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky ve všech vnitřních prostorech staveb mimo bydliště, v prostředcích veřejné dopravy, na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy, v motorových vozidlech vyjma osob jedné domácnosti a na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti. 
Vážení spoluobčané, děkuji Vám za odpovědné dodržování tohoto nařízení. Ing. Miroslav Hölzel, starosta města
Mimořádné opatření MZČR od 21102020.mp3

19. srpna 2020
Vážení spoluobčané oznamujeme vám, že provoz pošty Sedlčany bude ve dnech devatenáctého až 29. srpna z provozních důvodů omezen. Upravená otevírací doba je vyvěšena na vstupu do pošty a zveřejněna na webovských stránkách města Sedlčany. Česká pošta děkuje za pochopení těchto nutných opatření.
Oznámení Česká pošta 190820.mp3

9. dubna 2020
Vážení spoluobčané, děkuji vám všem, že i v průběhu velikonočních svátků dodržujete veškerá karanténní opatření, mimořádná opatření vlády České republiky a ústředního krizového štábu zejména nošení roušek, dodržování bezpečného, minimálně dvoumetrového odstupu. Přeji vám všem poklidné velikonoční svátky a především pevné zdraví. Ing. Miroslav Hölzel, starosta města.
Velikonoce 2020.mp3

17.  března 2020
Vážení spoluobčané na základě usnesení vlády České republiky ze dne 16. března 2020 město Sedlčany nabízí osobám starším 70 let, kterým je doporučeno nevycházet mimo svá obydlí zajištění nákupu základních potravin, léků a hygienických potřeb. V případě zájmu o tyto služby volejte pondělí až v pátek v době od 8 do 14 hodin na telefonní číslo 734 259 382, nebo 739 834 751. Opakuji telefonní číslo 734 259 382, nebo 739 834 751, případně nás kontaktujte na mailové adrese pomoc@mesto-sedlcany.cz. Ing. Miroslav Hölzel, starosta města.
Nabídka pomoci osobám starším 70 let.mp3
15. prosince 2019
Městská policie doporučuje občanům na základě informace Hasičského záchranného sboru nevstupovat do oblasti podniku Kovošrot Group v Jateční ulici 571 v Sedlčanech, včetně blízkého okolí podniku a do dalších zakouřených oblastí. Dále doporučuje neotevírat okna a pohybovat se venku v obcích Vítěž, Zberaz, Hradišťko a Sestrouň. Žádáme o dodržení těchto nutných doporučení po nezbytnou dobu. Případné informace na lince Městské policie 603 21 33 55, nebo na webovských stránkách městského úřadu. 
20191215_doporuceni_obcanum_na_zakaz_otevirat_okna_a_nevychazet_ven.mp3

31. března 2019
Dobrý den ve vaší lokalitě bude prováděno technickými službami jarní čištění komunikací. Věnujte laskavě pozornost dopravnímu značení, které bude určovat prostory pro aktuální čištění. Respektujte dopravní značení ať nevytváříte překážky, vyhnete se tak odtahu vozidla a zákonným sankcím za porušení dopravního značení. Městská policie děkuji za pochopení a dodržení těchto každoročních opatření v zájmu čistého města.
Čištění komunikací 2019 duben.mp3