PŘÍSTAVBA 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY PROPOJENÍ, SEDLČANY

irop cz ro b c rgb

Projekt

PŘÍSTAVBA 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY PROPOJENÍ, SEDLČANY je spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem projektu je vybudování dvoupodlažní přístavby 2. základní školy Propojení v Sedlčanech.
V přístavbě vzniknou odborná učebna přírodních věd (1. NP) a odborná učebna polytechnické výchovy (2. NP), včetně vybavení pomůckami pro výuku.