Pejšův mlýn

Na počátku 19. století mlýn vyhořel, takže se nedochovaly prameny o jeho starší historii, ale sedlčanské cechovní zápisy uvádějí v těchto místech hospodařící mlynáře už roku 1576. Tehdy byla vesnička Lhotka součástí panství Červený Hrádek, od roku 1950 je částí města Sedlčan.

Mlýn je majetkem Pejšových od roku 1894, na počátku 20. století došlo k jeho rozšiřování a modernizaci (např. v roce 1907 zavedení elektrického osvětlení, o 17 let dříve než ve městě). Roku 1918 byla postavena tzv. vlečka z vlakového nádraží, slepá kolej, na které se u mlýna řadily nákladní vagony. Násep vlečky obložený kamením stojí dodnes.

Roku 1948 byl mlýn znárodněn, v roce 1991 navrácen majitelům. Roku 2008 se dočkal zásadní modernizace. Dnes tato společnost produkuje na 40 000 tun mlýnských výrobků ročně.