Nová radnice

Majestátní budova sedlčanské radnice je dominantou západní strany náměstí T. G. Masaryka po více než jedno století.

Zbudování této tzv. nové radnice iniciovali tehdejší starosta Vilém Holoubek a předseda občanské záložny doktor Vilém Chodounský, protože objekt původní radnice (dnešní muzeum) byl po roce 1848 uvolněn pro okresní soud, berní úřad a později okresní hejtmanství. Novorenesanční radnice se secesními prvky vyrostla během jednoho roku na místě domu č. p. 32, celkové náklady na stavbu činily 67 161 korun a 57 haléřů. Jejím architektem byl Jan Heindl a stavbu provedli František Poustka ze Sedlčan a Josef Domek z Královských Vinohrad.

Otevření dokončené budovy sedlčanské radnice se uskutečnilo 8. prosince 1903 a stalo se významnou kulturní událostí.

Přes různé architektonické zásahy do interiéru se dodnes zachoval průjezd s dubovou špalíkovou dlažbou nebo nápis SPOŘITELNA na vstupních dveřích proti schodišti jako památka na dobu, kdy bylo první poschodí vyhrazeno městské spořitelně.