Muzeum

Dnes dvoupatrová stavba s věžičkou se objevila již na Willenbergově rytině Sedlčan z roku 1602. Tehdy měla renesanční volutový štít a byla zdobena sgrafity. Dodnes se ve sklepení zachoval gotický sloup a stopy po velkých oknech.

Stará radnice utrpěla značné škody četnými požáry během 17. až 19. století. Současnou podobu dostala po přestavbě roku 1850. Po zrušení roboty zde působil okresní soud, berní úřad a mezi lety 1868 až 1934 také hejtmanství.

Po rekonstrukci v letech 2001-2002 se stará radnice stala sídlem Městského muzea Sedlčany. Muzejní instituce má v Sedlčanech tradici od roku 1894 díky sběratelské iniciativě při přípravách Národopisné výstavy českoslovanské v Praze, za všechny jmenujme petrovického učitele Čeňka Habarta (1863-1942). Pamětní desky na fasádě muzea připomínají návštěvu T. G. Masaryka v Sedlčanech roku 1922 nebo polního maršála Josefa Václava Radeckého z Radče (1766-1858), který pocházel z nedalekých Třebnic (tyto dvě desky od ak. sochaře J. Hladkého).

Muzeum disponuje stálou expozicí v horních dvou patrech, v přízemí se konají krátkodobé výstavy a tzv. večery při svíčkách, prostor knihovny slouží také jako přednáškový sál.