Městský úřad

Charakteristický modrý objekt se čtyřmi alegorickými sochami v průčelí vznikl roku 1928 adaptací starší budovy záložny z roku 1900 a přístavbou. Na realizaci se podílela táž dvojice jako v případě nemocnice, stavitelé F. Holan z nedalekého Vysokého Chlumce a F. X. Švec z Prahy, ovšem sedlčanský rodák. Budova byla slavnostně předána 6. července 1929.

Záložna pomáhala při postižení požáry, organizovala fond pro zřízení střední školy v Sedlčanech, podporovala chov hospodářského zvířectva a v neposlední řadě bezplatně poskytovala od roku 1902 útočiště muzejním sbírkám - původně ve druhém patře hlavní budovy a po přestavbě v objektu v zahradě za záložnou (dnes ZUŠ, č. p. 428).

Po válce patřila budova okresní spořitelně. Když došlo ke zrušení sedlčanského okresu, přesídlila spořitelna do Příbrami a na její místo se nastěhovalo ředitelství státního statku. Roku 1985 byl přestavěn hlavní sál na obřadní síň.

V současnosti je budova sídlem městského úřadu, banky, prodejny tradičního sedlčanského nožířství KDS a informačního centra.