Lidé bez domova

Bronzové sousoší na Sukově náměstí je dílem Břetislava Bendy a bylo odhaleno v roce 1978. Připomíná vystěhování Sedlčan mezi lety 1943 a 1945, kdy se město stalo sídlem německého velitelství a široké okolí se změnilo v SS-Truppenübungsplatz Böhmen. Odsunu byli tehdy ušetřeni řemeslníci a další užiteční lidé, které si Němci ponechali ve městě pro vlastní potřebu. Ale i ti měli vyhrazenou zvláštní čtvrť, do níž byli sestěhováni. 

Přestože kromě dvou úmrtí zaviněných zřejmě neopatrností nedošlo k vážnějším incidentům mezi německými vojáky a místními, Sedlčanští strávili tyto roky v neustálé obavě o své životy. Úředním jazykem se okamžitě stala němčina, došlo k přejmenování ulic i vývěsních štítů a pohrdání nižší rasou bylo cítit na každém kroku. Ti šťastnější zjistili, že příslušníci cizí armády jsou také jen lidé, kteří se těší domů (obzvláště ke konci války), a mnohdy třeba za úplatu přiměli kontrolu přimhouřit oko nad potají dováženým čerstvým chlebem.