Křikavův dům

Prohlídku západní strany náměstí T. G. Masaryka zakončíme u rohového domu s pamětní deskou, která připomíná známou postavu českých dějin Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan. Když se Krčín stal z vůle Viléma z Rožmberka zdejším pánem, rychtářský úřad v Sedlčanech zastával Václav Křikava z bohatého soukenického rodu. Spřátelili se natolik, že šel Krčín za kmotra Křikavovým dětem a naopak. Když se Krčín později usadil v Obděnicích, Křikava byl jeho úředníkem (zástupcem) v Sedlčanech i Křepenicích.

Tady Václav Křikava žil se svou rodinou, zde ho také Krčín navštěvoval. Proto v roce 2004, když se připomínalo 400. výročí úmrtí Jakuba Krčína, byl vybrán právě tento objekt, aby nesl desku s nápisem: „V tomto domě u svého přítele Václava Křikavy často pobýval v letech 1580-1604 rytíř Jakub Krčín, rožmberský regent, proslulý rybníkář a pán města Sedlčan. Město Sedlčany 2004.“ Desce dominuje předsunutá Krčínova postava, jejím autorem je ak. sochař Jan Hendrych.