Kostel sv. Martina

Svatomartinský kostel v gotickém slohu byl postaven roku 1374 na místě původního románského kostela, který existoval už v době první zmínky o Sedlčanech z roku 1294. Na Willenbergově rytině z roku 1602 je kostel sv. Martina snadno identifikovatelný mj. podle opevňující zdi, snad až 6 m vysoké, na níž byly zbudovány kryté obranné chodby - podsebití.

Na předsunuté zvonici je směrem k náměstí patrný rámec, v němž byl zasazen padací most přes příkop, kterým byla kostelní zeď obehnána až do 19. století.

Uvnitř kostela, uprostřed hlavní lodi, najdeme v žulové dlažbě kámen s vyšlapaným znakem, z něhož je už patrná jen přilba nad erbem. Pravděpodobně je to náhrobek označující místo posledního odpočinku matky polního maršála Radeckého z Radče.

Kostel sv. Martina se v roce 2016 proslavil zrestaurovanými středověkými freskami Průvodu Tří králů a torzem malby Křtu Páně.