Kostel Panny Marie

Byl též zvaný Církvice Matky boží, dnes zkráceno na „Církvička“. Církve (cerkve) se původně říkalo dřevěným křesťanským stavbám, čímž se odlišovaly od pevných kamenných chrámů označovaných jako kostely (z lat. castellum). 

Na Willenbergově rytině z roku 1602 má kostelík pravoúhlou loď, nad níž se tyčila jehlancová střecha s věžičkou, a pravoúhle uzavřený presbytář. Je však zřejmé, že tato stavba byla kamenná, takže název musel pocházet od ještě staršího objektu. Ani mladší podoba kostela z počátku 17. století se však nedochovala, v letech 1732-1734 zde vznikla stavba barokního rázu. Z inventáře kostela za poslední století zmizelo několik památek, např. kopie correggiovské kojící Madony ze 17. století nebo epitaf z roku 1607, který se údajně rozpadl při restaurování. 

Prameny se také zmiňují o chybějícím obraze připomínajícím úplně poslední popravu, která se v Sedlčanech konala roku 1758. Vyobrazený kněz na něm dostával znamení, že popravená byla spasena.