Gärtnerův dům

Novorenesanční dvojdům na východní straně náměstí, který postavil sedlčanský rodák Karel Hartig (1833-1905), nese jméno zámožné sedlčanské rodiny. Ta vlastnila mj. Panský a Zábřežský mlýn a několik pravovárečných domů v Plzni a významně se podílela na místním společenském životě (např. obchodník Josef Gärtner stál u zrodu zpěváckého spolku Záboj v roce 1862 a byl jeho místopředsedou).

Sedlčanským je dům znám především jako místo, kde o vojenských manévrech v září 1922 přespal prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Dochované prameny hovoří o Masarykově skromnosti a vlídném jednání se služebným personálem Gärtnerových. V pokoji, kde se Masaryk ubytoval, byla umístěna pamětní deska, ale během okupace ji Němci odstranili.

Budova se za hospodářské krize stala předmětem dražby a v červnu 1933 si ji rozdělili dva noví majitelé.