Červený Hrádek

Červený Hrádek se nachází asi 1 km východně od Sedlčan při silnici III/11438 na Kosovu Horu.

Zámek byl postaven ve 13. století jako gotická tvrz. Od roku 1837 jej vlastnil šlechtický rod Mladotů ze Solopisk (u Prahy, nikoli ze Solopysk u Sedlčan). Brzy byl objekt opraven a dostal podobu pseudogotického hradu. Další přestavba proběhla na konci 19. století, představovala první samostatnou práci známého architekta Jana Kotěry (1871-1923). Po 2. světové válce byl baronu Janu Mladotovi (1917-2001) a jeho manželce Henriettě (1924-2011) zámek odebrán a oba odjeli do Spojených států. V letech 1968-1992 sídlilo v několika místnostech muzeum. Když byl objekt roku 1992 majiteli vrácen, manželé Mladotovi investovali značné množství financí i vlastních sil do jeho opravy, protože baron Mladota považoval Červený Hrádek za svůj domov a chtěl jej zachovat jako rodinnou památku.

Dnes, kromě koncertů vážné a swingové hudby, je zámek veřejnosti uzavřen, přístupný je však rozlehlý anglický park, v němž donedávna klub Velká kobra každoročně pořádal populární Pohádkový les.