1. ZŠ Sedlčany

O existenci školství v Sedlčanech lze s jistotou hovořit od 1. poloviny 15. století, ovšem přesnou lokaci první sedlčanské školy neznáme. V 16. století měla škola náboženský ráz, přesto byla pod správou města, s patronátem rektora pražské univerzity. Ten sem vysílal z Prahy bakaláře, díky jejichž působení byli sedlčanští měšťané poměrně vzdělaní, například většina z nich ovládala latinu.

Po Bílé hoře nastal úpadek, z místní vzdělávací instituce se stala obyčejná katolická škola s církevním dozorem. Během 18. a v 1. polovině 19. století se tu vyučovalo výhradně německy. Když roku 1828 škola (spolu s mnoha dalšími budovami) vyhořela, provizorně se učilo v Panském, tj. Křikavově domě č. p. 36.

Nová škola byla slavnostně vysvěcena roku 1844. V roce 1860, výnosem c. k. místodržitelství, se z této farní školy stala tzv. hlavní škola a zanedlouho poté obecná škola. Působil zde řídící učitel Jan Baxa, který byl otcem Karla Baxy, prvního předsedy československého ústavního soudu a dlouholetého starosty (resp. primátora) Prahy. Po Janu Baxovi se škole dodnes říká Baxova či „Baxovka”. Druhá školní budova vpravo pochází z let 1885-1886.

Na školní budově se od roku 2019 nachází pamětní deska připomínající generálmajora i. m. Josefa Balabána, významnou osobnost odboje v době 2. světové války.