Baron Jan Mladota

Zastupitelstvo města Sedlčany

udělilo dne 26.2.1992

čestné občanství

MĚSTA SEDLČANY

Janu Nepomuku svobodnému pánovi Mladotovi ze Solopisk

Baron Jan Mladota se narodil v roce 7.9.1917 na Červeném Hrádku. Patří ke starému českému vladyckému rodu, povýšenému v 18. století do stavu svobodných pánů.

Na zámku Červený Hrádek prožil bezstarostné mládí až do doby, kdy při autonehodě zemřel jeho otec a Jan musel ze dne na den řešit existenční problémy. Na konci II. Světové války zabrali zámek němečtí vojáci. Po jejím skončení se baron oženil s baronkou Henriettou Golety-Lindenburg.

Kvůli nástupu komunistické vlády byl několik let vězněn a poté mu byl zabaven majetek a Jan musel emigrovat za svou manželkou do Rakouska a následně spolu s ní do Ameriky, kde pracoval jako automechanik a později jako obchodní zástupce obuvnické firmy. V šedesátých letech byl vyslán do Švýcarska, aby zde založil pobočku firmy, kterou později koupil a rozšířil.

V průběhu let, kdy baron Mladota žil ve Švýcarsku, byly prostory zámku Červený hrádek využívány městem Sedlčany. V roce 1960 bylo do přízemí přestěhováno vlastivědné muzeum Sedlčanska. V 70. letech byl na zámku umístěn okresní archiv.

V roce 1992 zastupitelstvo města Sedlčany udělilo baronovi Mladotovi čestné občanství a navrátili mu klíče od jeho rodového sídla, Červeného hrádku, které prošlo rozsáhlou rekonstrukcí a jeho prostory vkusně vybaveny.

Dnes se na zámku konají svatby a koncerty festivalu Sukovy Sedlčany. Je nadále soukromý a volný přístup je jen do parku kolem něj.

Jan Nepomuk, svobodný pán Mladota ze Solopisk, nejvyšší dědičný dveřník Království Českého, čestný občan města Sedlčany, zemřel 26. dubna 2001 do dlouhé a těžké nemoci ve věku 83 let. Byl zpopelněn v Lausanne a urna uložena do rodinné hrobky v Kosově Hoře, která je přístupná na výročí jeho smrti na dušičky a na Vánoce.