Základní umělecká škola Sedlčany

Základní umělecká škola Sedlčany, Šafaříkova 428

  • příspěvková organizace
  • Šafaříkova 428, 264 01 Sedlčany
  • tel: 318 822 131
  • e-mail: zus@sedlcany.czsektetariat@zus-sedlcany.cz
  • www.zus-sedlcany.cz
  • ředitelka: Mgr.Vladimíra Křenková
  • Odloučené pracoviště: Petrovice u Sedlčan 196, 262 55, nám. T.G.Masaryka 34, 264 01 Sedlčany
  • zřizovatel: Město Sedlčany