Školní jídelna 1. Základní školy Sedlčany

Školní jídelna 1. Základní školy Sedlčany, Komenského náměstí 69

  • příspěvková organizace
  • Komenského náměstí 69, 264 01 Sedlčany
  • tel: 318 821 417
  • e-mail: skolnijidelnaI.zs.sedlcany@seznam.cz
  • ředitelka: Mgr. Jaroslava Mrázková
  • zřizovatel: Město Sedlčany