Odbor obecní živnostenský úřad

Kde nás najdete:
2. patro budovy na náměstí T.G. Masaryka čp. 34 (modrá budova)

tel: 318 822 742, 318 822 682, 318 822 582, 318 821 050,  případně telefonní číslo konkrétního úředníka, ve tvaru 314 002 9xx, kde xx je linka úředníka (viz telefonní seznam níže)


Odbor obecní živnostenský úřad

Činnost živnostenského odboru:

 • zajišťuje výkon státní správy na úseku živnostenského podnikání podle zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon a souvisejících zá­konů
 • zajišťuje výkon státní správy na úseku zemědělského podnikání podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství a souvisejících zá­konů
 • plní funkci Centrálního registračního místa pro podnikatele (CRM) – podnikatel může zároveň při ohlášení živnosti/podání žádosti o koncesi rovněž učinit oznámení (registraci) i vůči dalším správním úřadům – finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a úřadu práce
 • plní funkci Czech POINTu kromě ověřování

Registrace

 • evidence podnikatelů (ohlašování živností, žádosti o koncese, oznamování změn, rušení živnostenského oprávnění atd.)
 • evidence zemědělských podnikatelů (žádosti o zápis do evidence zemědělských podnikatelů, oznamování změn atd.)
 • vydávání výpisů z živnostenského rejstříku
 • výkon CRM
 • výkon Czech POINTu

Kontrola

 • kontrola plnění povinností podnikatelů stanovených živnostenským zákonem, zákonem o ochraně spotřebitele, zákonem o spotřebních daních a zvláštními právními předpisy, které se vztahují k živnostenskému podnikání
 • vyřizování stížností, které se týkají výše uvedených povinností podnikatelů
 • kontrola fyzických a právnických osob podezřelých z neoprávněného podnikání
 • ukládání sankcí při zjištění nedostatků v rámci provedených kontrol

FormulářeInformace pro dopravce, kteří po 21.5.2022 budou vykonávat mezinárodní dopravu vozidly s povolenou hmotností v rozmezí od 2,5 tuny až 3,5 tuny

Informace naleznete na Ministerstvo dopravy ČR - Změny v podnikání malými vozidly k 21. květnu 2022 (mdcr.cz)


Zde bude tabulka s výpisem souborů z adresáře Obecní živnostenský úřad