Odpadové hospodářství

  • Ing. Stanislav Dvořák

Dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech vykonáváme veřejnou správu v oblasti odpadového hospodářství, např:

  1. k podnikání v oblasti nakládání s odpady pro potřeby živnostenského ú­řadu;
  2. ke zřízení zařízení k odstraňování odpadů;
  3. v územním a stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady;
  4. k připravovaným změnám výrobního procesu nebo výroby, které mají vliv na nakládání s odpady;
  5. k zavedení a rozšíření výroby oxidu titaničitého.

Správní poplatky dle z. č. 634/2004: položka 122 písm. c

Další informace:

Sběrný dvůr + Sedlčanské technické služby, s.r.o.

Seznam povolených zařízení ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně povolených odpadů naleznete na stránkách www.stredoceske-odpady.cz – veřejná správa – zařízení na území SK.

Zde bude tabulka s výpisem souborů z adresáře Odpadové hospodářství