Ochrana ovzduší

Popis činnosti na úseku ochrany ovzduší:

Dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, vykonává správní činnost na úseku ochrany ovzduší:

Závazné stanovisko ke  zdrojům znečišťování ovzduší  neuvedených v příloze č.2 zákona o ovzduší vydává Ing. Stanislav Dvořák

Výzva zaměřená na podporu výměny domácích kotlů byla otevřena v říjnu 2017 - viz příloha

Zde bude tabulka s výpisem souborů z adresáře Ochrana ovzduší