Ochrana přírody a krajiny

Orgán ochrany přírody vykonává státní správu dle § 76 a § 77 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“), a dalších navazujících právních předpisů, přičemž mj.


Povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
Nález zraněného živočicha
Ochrana Fauny Hrachov 
Natura 2000
Památné stromy
Zde bude tabulka s výpisem souborů z adresáře Ochrana přírody a krajiny