Návrh ÚP Krásná Hora nad Vltavou

Návrh Územního plánu Krásná Hora nad Vltavou pro "společné jednání" - dle § 50 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon)

Zde bude tabulka s výpisem souborů z adresáře Krásná Hora