Odbor investic

Kde nás najdete?

1. patro budovy na náměstí T. G. Masaryka čp. 34 (modrá budova)
tel: 318 822 682, 318 822 582, 318 821 050 případně telefonní číslo konkrétního úředníka, ve tvaru 314 002 9xx, kde xx je linka úředníka (viz telefonní seznam níže)


Profil zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/mestosedlcany

Odbor investic

Činnost odboru investic

  • příprava a realizace investičních stavebních záměrů města
  • výkon technického dozoru investora stavebních akcí města
  • podíl na tvorbě investičního rozpočtu města
  • spolupráce s jinými investory při zajišťování investic realizovaných v souběhu
  • vyjadřování ke stavebním záměrům z hlediska souladu s územním plánem
  • zajišťování výběrových řízení na dodavatele pro investiční akce

Aktuální seznam správců inženýrských sítí v působnosti MÚ Sedlčany (žádost o vyjádření k existenci sítí: https://mawis.eu/utilityreport/vstupni-body/mu-sedlcany/

Manuál pro předzahrádky na náměstí T. G. M., Sedlčany.pdf