Pověřenec

GDPR (General Data Protection Regulation), nařízení EU č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území Evropské unie. 

Správce údajů: OBEC SEDLČANY 
Jako správce jsme odpovědni za zpracování osobních údajů v rámci vedení jednotlivých agend. Naším cílem je poskytnout občanům, zaměstnancům, obchodním partnerům i dalším subjektům bezpečnost osobních údajů, s kterými při své činnosti nakládáme. 
V této oblasti spolupracujeme s osobou pověřence, na kterého se také lze obrátit s dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv v souvislosti s dodržováním principů ochrany osobních údajů. 

Osoba pověřence systému GDPR: 

Ing. Barbora Bahníková
tel.: +420 773 518 462
e-mail: barbora.bahnikova@gdprsystems.cz.