Přírodní zajímavosti, chráněná území, naučné stezky a křížové cesty

ČERTOVO BŘEMENO
Žulový skalní útvar (715 m.n.m.) opředený pověstmi o čertovi.

ČERTOVO KOPYTO
Skála s mísovitými prohlubněmi, pod ní v potoce “kamenné srdce“.

DRBÁKOV – ALBERTOVY SKÁLY
Přírodní rezervace s naučnou stezkou s 11 zastávkami. Výhled na řeku a skaliska. Roste zde asi 1000 exemplářů tisu červeného a jiných vzácných rostlin. Hnízdiště výra velkého a výskyt mloka skvrnitého.

JESENICE - KŘÍŽOVÁ CESTA NA VRCH KALVÁRIE
Začíná u kostela Nejsvětější Trojice, doplněna je naučnou stezkou. Jesenickou křížovou cestu lemuje 17 křížů.

NS OPATA ZAVORALA
Trasa naučné stezky vychází od kamenného kříže na vyhlídce opata Zavorala. Jedná se o jednu z nejkrásnějších vyhlídek na Vltavu v blízkosti soutoku potoka Mastníka a řeky Vltavy.

NS PETROVICKO - KRAJEM KAMENŮ
Stezka vede překrásnou krajinou Petrovicka. Celkově měří 27 km a na trase je rozmístěno 20 informačních tabulí. Tabule obsahují údaje o geologii, botanice, zoologii, historii a lidové architektuře.

NS PROF. FRANTIŠKA DRTINY
8 km dlouhá. Na osmi zastávkách připomíná zdejší působení rytířského řádu Křížovníků s červenou hvězdou, plaveckou a rybářskou historii regionu. Přibližuje svět hmyzu, lesního porostu, hub a živočichů středního Povltaví

NS VYMYŠLENSKÁ PĚŠINA
Přírodní rezervace s naučnou stezkou (4km). Výskyt vzácných rostlin a živočichů, socha sv. Jana Nepomuckého.

NS ZLATÉ PSÍ HORY
naučná stezka – 7 km dlouhá. Je situována do oblasti, kde získávali zlato již Keltové. Na 12 informačních panelech připomíná zlatou historii regionu a podává přehled o zdejších ložiscích zlata.

PETROVICKÁ KAMENNÁ KŘÍŽOVÁ CESTA
Mezi vesničkami Kuní a Kuníček vede přibližně 2 km dlouhá kamenná křížová cesta.

POČEPICKÁ KŘÍŽOVÁ CESTA
Křížová cesta vede severozápadně od Počepic při cestě od kostela sv. Jana Křtitele na vrch Radešín. 

SUKOVA STEZKA
Sukova stezka začíná ve městě Sedlčany a cíl je ve vesnici Křečovice, kde se narodil věhlasný hudební skladatel Josef Suk. V Křečovicích mohou turisté navštívit Sukovu rodnou světničku či se projít alejí k Sukově mohyle.

PO STOPÁCH SIDONIE NÁDHERNÉ
Stezka seznamuje s životem baronky Sidonie Nádherné z Borutína, poslední šlechtické majitelky zámku Vrchotovy Janovice.

NAUČNÁ STEZKA VČELY A MRAVENCI MONÍNEC
Stezka obsahuje osm stanovišť. Na jednotliných stanovištích se děti i dospělí dozví z informačních tabulí o zákonitostech života včel a mravenců.

NAUČNÁ STEZKA KE HRADU ZVĚŘINCI
Stezka seznamuje s pověstmi o hradu, jeho historií a s pobytem básníka a prozaika Karla Hynka Máchy, jehož předkové pocházeli z okolního kraje a který má na hradě Zvěřinci i pamětní desku.

LESNÍ STEZKA PETROVICE
Tato okruhová cesta je určena hlavně dětem s rodiči. Po cestě můžete narazit na různé úkoly nebo zajímavosti, na dětské hřiště nebo menhiru.

NAUČNÁ STEZKA KOLEM VRŠKAMÝKA
Tato stezka prochází kolem zříceniny hradu Kamýk (Vrškamýk) nedaleko obce Kamýk nad Vltavou.