Památkové objekty

HRADIŠŤKO
Pomník na památku sestřelených amerických letců za 2. světové války.

HUSOVA KAZATELNA
Chráněný přírodní výtvor, žulový viklan s hlubokou mísou na temeni spočívá na nepatrné základně. Podle pověsti zde kázal M. J. Hus. V  okolí se nalézají zajímavé balvany lidově pojmenované (Čertův kámen, Žába, Hřib).

HUSOVA LÍPA
Torzo lípy velkolisté staré 700 – 800 let na návsi obce Úklid. Pamětní deska sděluje, že podle tradice pod ní kázal M. J. Hus.

KELTSKÉ OPPIDUM HRAZANY
Zbytky opevněného keltského sídliště z doby laténské.

KŘEČOVICE
Kostel sv. Lukáše, na hřbitově hrob hudebního skladatele J. Suka. V obci Sukovo muzeum a rodná světnička s expozicí houslisty J. Suka (skladatelova vnuka). Za obcí Sukova alej a mohyla. Místo natáčení mimo jiné filmu Vesničko má středisková.

KŘEPENICE
Renesanční tvrz Jakuba Krčína, veřejnosti nepřístupná.

MASARYKŮV PAMÁTNÍK U DOUBRAVICE
Místo prvních manévrů čs. armády v roce 1922 za osobní účasti prezidenta ČSR T. G. Masaryka

NAHORUBY – HOLÝ VRCH
Památník připomínající první husitskou bitvu 4.11.1419.

OSTROMEČ
Pozůstatky středověkého hradu, dobytého a zbořeného r.1435.

TŘEBNICE
V barokním třebnickém zámku se narodil polní maršál Jan Josef Václav Radecký z Radče. Významná postava napoleonských válek – v bitvě u Lipska velel vítězné rakouské armádě.

VRŠKÁMEN
Granodioritový balvan zvaný též Čertův kámen, chráněný přírodní výtvor.

VRŠKAMÝK
Zřícenina královského hradu založeného Václavem I. v první polovině 13. století. Hrad je pro veřejnost otevřen nepřetržitě, vyhlídková věž a prodej suvenýrů dle možností provozovatele.

ZVĚŘINEC
Zřícenina hradu za 14. st., opuštěného v 2. pol.15. st. Za Václava ze Zvěřince zde podle tradice pobýval a v okolí kázal M. J. Hus. Pamětní deska K. H. Máchy.