Muzea a skanzeny

MĚSTKÉ MUZEUM SEDLČANY, Tyršova 136, Sedlčany
web: www.muzeum-sedlcany.cz
Moderně uspořádaná stálá expozice,zaměřená na sedlčanský region, prezentuje mj. osobnosti rybníkáře Jakuba Krčína a hudebního skladatele Josefa Suka. Sál v přízemí muzea slouží k pořádání krátkodobých výstav a zároveň jako muzejní kavárna s Wi-Fi připojením.

RETROMUZEUM, Strnadice 27, 257 53 Vrchotovy Janovice
web: www.retroautomuzeum.com

MUZEUM ŠPÝCHAR, Prostřední Lhota 1, Nový Knín
web: www.muzeum-pribram.cz
Expozice představuje v širokém záběru život obyvatel venkova ve Středním Povltaví na přelomu 19. a 20. století.

MUZEUM  - PAMÁTNÍK VÍTKOVCŮ, Komenského 21, Sedlec-Prčice
web: www.vitekzprcice.cz
Muzeum rodu Vítkovců – pánů erbu růže, pivovar.

MUZEUM ZLATA, nám. Jiřího z Poděbrad 47, Nový Knín
web: www.muzeum-pribram.cz
Expozice přibližují historii těžby a zpracování zlata na Novoknínsku od nejstarších dob až do 20. století, dějiny obce, místní řemesla a průmysl či historii mistrovství světa v rýžování zlata u nás i v zahraničí.

SKANZEN VYSOKÝ CHLUMEC, Vysoký Chlumec
web: www.muzeum-pribram.cz
Skanzen uchovává cenné památky venkovské architektury, které dokládají vývoj lidového domu od poloviny 18. do počátku 20. století na území Středočeské pahorkatiny a ve Středním Povltaví. Interiérové expozice přibližují způsob bydlení a hospodaření na vesnici.

VÁCHŮV ŠPEJCHAR V DRÁŽKOVĚ, Svatý Jan  - Drážkov
web: www.vachuv-spejchar.cz
Chráněná kulturní památka, jejíž historie sahá až do 13. a 14. století. Špýchar se od roku 2001 postupně rekonstruoval. V prostorách špýcharu je muzeum se zaměřením na obtížný život lidí ve Středním Povltaví. Pořádání krátkodobých výstav.