Úsek zkušebního komisaře

Správní poplatky:

Poplatek za zkoušku z odborné způsobilosti žadatelů o ŘO 700,– Kč
Poplatek za opravnou zkoušku PPV 100,– Kč
Poplatek za opravnou zkoušku OÚV 200,– Kč
Poplatek za opravnou zkoušku PV – ŘV 400,– Kč