Úsek samosprávních a jiných činností

V rámci činností charakteru sociálně-výchovné prevence spolupracují pracovníci Úseku s regionálně dostupnými poskytovateli sociálních nebo navazujících služeb, státními institucemi a obcemi.

Analyzují potřeby obyvatel správního území, zajišťují informační, poradenskou, preventivní a výchovnou činnost, spolupracují se státními i nestátními subjekty při poskytování sociálních, případně sociálně-zdravotních služeb občanům na území.

Plní úkoly určené obecní samosprávě v sociální oblasti.

Agendové činnosti Úseku:

ŽÁDOST o poskytnutí finančního daru v rámci opatření ke zmírnění dopadu poplatkové povinnosti v souladu s Obecně závaznou vyhláškou Města Sedlčany č. 3/2013 o poplatku za komunální odpad