Zvláštní orgány města

1.  Komise státní památkové péče:

předseda: Dana Čížková

členové:

2.  Komise pro projednávání přestupků:

předseda: JUDr. Antonín Tichý
místopředsedkyně: Mgr. Marcela Tichá 

členové:

náhradní členové:

3.  Komise sociálně právní:

předseda: Mgr. Libor Novotný
tajemnice: Bc. Pavla Sůsová 

členové:

4.  Povodňová komise města Sedlčany 

předseda: Ing. Miroslav Hölzel
místopředseda:  Ing. Vojtěch Hlaváček
tajemník: Ing. Vladimír Mrázek 

členové:

5. Povodňová komise ORP Sedlčany 

předseda: Ing. Miroslav Hölzel 
místopředseda: Ing. Vojtěch Hlaváček 
tajemník: Ing. Vladimír Mrázek 

členové:

6.  Bezpečnostní rada: 

předseda: Ing. Miroslav Hölzel
místopředseda: Mgr. Zdeněk Šimeček
tajemník: Jan Kundrlík

členové: