Výbory Zastupitelstva města

I. VÝBORY ZASTUPITELSTVA MĚSTA 

(dle § 117, zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)

1.  Kontrolní výbor:

předseda: Ing. Pavel Švagr, CSc. 

členové:
 • Ing. Petr Stoupa
 • Barbora Kelichová 

2.  Finanční výbor:   

předseda: Ing. František Hodys

členové: 
 • Ing. Eduard Bubeníček
 • Ing. Jan Růzha 
 • Eva Klauserová
 • Ing. Martin Severa
 • Ing. Miloslava Kelichová 
 • Ing. Ivan Janeček

II. OSADNÍ VÝBORY

Solopysky:

předseda: Ing. Ladislav Hron

členové: 
 • Václav Sirotek
 • Ilona Lachoutová
 • Michal Kalista
 • Milan Kváča
 • Petr Pecholt
 • Miloslav Pešta

Oříkov:

předseda: Jan Kundrlík

členové:
 • Soňa Peštová
 • Stanislav Schulz