Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Sedlčany

Ubytovací služby v celkovém počtu 48 bytových jednotek, které se nacházejí na adrese 28. října 172, 173,175.

Městský úřad Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka 32, 264 01 Sedlčany
Kontaktní osoba:

Lenka Havlová, DiS.
tel.: 318 822 742, linka 124
e-mail: havlova@mesto-sedlcany.cz
web: www.mesto-sedlcany.cz