Úřední deska

Informace o doručování písemností osobám s trvalým pobytem na adrese ohlašovny náměstí T. G. Masaryka 32, Sedlčany
Městský úřad Sedlčany upozorňuje, že od 1. 1. 2016 platí povinnost ohlašoven, v jejichž sídle má fyzická osoba trvalý pobyt, zajistit vhodné místo, kde bude možné uložit pouze oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením (§ 10c zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel).

Oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením pro občany, kteří mají adresu trvalého pobytu na náměstí T. G. Masaryka 32, Sedlčany se ukládají na Městském úřadě Sedlčany v přízemí budovy radnice v podatelně. Občan s adresou na ohlašovně má možnost zjistit, zda pro něho byla zanechána výzva viz aktuální seznam.

Upozorňujeme, že Městský úřad Sedlčany není oprávněný přebírat soukromou poštu fyzických osob.

Zde bude tabulka s výpisem souborů z adresáře ~Uložení písemnosti

Vyhledat oznámení
Vyvěšeno v období:kalendář kalendář
Číslo jednacíVyvěšeníNázev oznámeníZdrojTyp
22/179 24.6.2022 - 10.7.2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - místní komunikace ul. Příkrá, Na Potůčku, Šafaříkova, Havlíčkova, U Kulturního domu, Zahradní, 28. října v Sedlčanech MěÚ Sedlčany - Odbor dopravy a silničního hospodářství Veřejná vyhláška
22/178 24.6.2022 - 31.8.2022 Nařízení města Sedlčany č. 1/2022 o záměru zadání zpracování lesní hospodářské osnovy Město Sedlčany Nařízení
22/177 21.6.2022 - 7.7.2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Rally Příbram 23.7.2022 MěÚ Sedlčany - Odbor dopravy a silničního hospodářství Veřejná vyhláška
22/176 21.6.2022 - 7.7.2022 Odpověď na Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. MěÚ Sedlčany - Odbor výstavby a územního plánování Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
22/174 20.6.2022 - 20.7.2022 Potřebný počet podpisů na peticích podporujících kandidaturu volebních stran typ nezávislý kandidát a sdružení nezávislých kandidátů Město Sedlčany Oznámení
22/173 20.6.2022 - 20.7.2022 Seznam registračních úřadů pro volby do zastupitelstev obcí Město Sedlčany Oznámení
22/172 17.6.2022 - 3.7.2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních kounikacích - Sedlec - Prčice a Sušetice MěÚ Sedlčany - Odbor dopravy a silničního hospodářství Veřejná vyhláška
22/171 17.6.2022 - 8.7.2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa: referent sociálních věcí / pracovník Odboru sociálních věcí pro náhradní rodinnou péči Město Sedlčany Výběrové řízení
22/170 15.6.2022 - 25.7.2022 Usnesení - výzva - zjištění datumu úmrtí Bohumila Filipa Okresní soud v Příbrami Usnesení
22/169 15.6.2022 - 1.7.2022 Usnesení o přerušení řízení - vrtaná studna, Zemědělská Klučenice a.s. MěÚ Sedlčany - Odbor životního prostředí Usnesení
22/168 14.6.2022 - 30.6.2022 Oznámení o zahájení řízení - domovní čistírna odpadních vod s jímkou a vsakovácím drénem MěÚ Sedlčany - Odbor životního prostředí Veřejná vyhláška
22/167 13.6.2022 - 29.6.2022 OZV města Sedlčany, o zřízení Městské policie Sedlčany Město Sedlčany Obecně závazná vyhláška
22/166 13.6.2022 - 29.6.2022 OZV města Sedlčany, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranství Město Sedlčany Obecně závazná vyhláška
22/165 13.6.2022 - 29.6.2022 OZV města Sedlčany, o užívání plakátových ploch v majetku města Město Sedlčany Obecně závazná vyhláška
22/164 13.6.2022 - 29.6.2022 OZV města Sedlčany, o regulaci provozování hazardních her Město Sedlčany Obecně závazná vyhláška
22/163 13.6.2022 - 29.6.2022 OZV města Sedlčany, kterou se zrušuje OZV č.2/2013, o osvobození od daně z nemovitosti Město Sedlčany Obecně závazná vyhláška
22/162 13.6.2022 - 29.6.2022 OZV města Sedlčany, kterou se zrušuje OZV č.2/2005, o pronajímání náhradních bytů Město Sedlčany Obecně závazná vyhláška
22/161 13.6.2022 - 29.6.2022 OZV města Sedlčany, kterou se zrušuje obecně OZV č.1/2007, kterou stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území města Město Sedlčany Obecně závazná vyhláška
22/159 13.6.2022 - 29.6.2022 Vyhlášení nálezu č. 24/2022 - dioptrické brýle MěÚ Sedlčany - recepce Vyhlášení nálezu
22/158 10.6.2022 - 27.6.2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních kounikacích - Cholínský most MěÚ Sedlčany - Odbor dopravy a silničního hospodářství Veřejná vyhláška
22/157 9.6.2022 - 27.6.2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Měšetice MěÚ Sedlčany - Odbor dopravy a silničního hospodářství Veřejná vyhláška
22/155 8.6.2022 - 24.9.2022 Oznámení města Sedlčany o stanovení počtu členů Zastupitelstva města Sedlčany pro volební období 2022-2026 Město Sedlčany Oznámení
22/153 3.6.2022 - 19.7.2022 Oznámení o zahájení řízení a konání veřejného projednání o návrhu Změny č. 5 Územního plánu obce Milešov MěÚ Sedlčany - Odbor výstavby a územního plánování Veřejná vyhláška
22/152 3.6.2022 - 18.7.2022 Oznámení o zveřejnění návrhu Územního plánu obce Štětkovice MěÚ Sedlčany - Odbor výstavby a územního plánování Veřejná vyhláška
22/149 1.6.2022 - 8.7.2022 Dražební vyhláška - Libor Dufek Exekutorský úřad Dražební vyhláška
22/143 26.5.2022 - 29.6.2022 Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek na části k.ú. Libíň Státní pozemkový úřad Oznámení
22/105 26.4.2022 - 26.4.2025 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Ochrana fauny ČR o. p. s. Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
22/032 15.2.2022 - 31.8.2022 Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Oznámení
22/002 4.1.2022 - 30.9.2022 Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním v k.ú. Doubravice u Sedlčan Katastrální úřad Oznámení
21/387 21.12.2021 - 30.6.2022 Program města Sedlčany na podporu kvality životního prostředí v rozpočtovém období 2022 - Podpora výstavby domovních čistíren odpadních vod Město Sedlčany Oznámení
21/285 14.9.2021 - 31.12.2022 Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje OOP vydané Ministerstvem zemědělství ze dne 2.4.2020 Ministerstvo zemědělství Veřejná vyhláška
21/191 24.6.2021 - 24.6.2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Ochrana fauny ČR o. p. s. Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
21/190 24.6.2021 - 24.6.2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Diakonie Apoštolské církve Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
21/189 24.6.2021 - 24.6.2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Alena Novotná, z. s. Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
21/188 24.6.2021 - 24.6.2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Sportovní klub Pegas Sedlčany, z. s. Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
21/187 24.6.2021 - 24.6.2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Tělocvičná jednota Sokol Sedlčany Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
21/186 24.6.2021 - 24.6.2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ TATRAN SEDLČANY, z. s. Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
21/006 8.1.2021 - 8.1.2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - PhDr. Zouzal Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
20/305 21.9.2020 - 21.9.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Diakonie Apoštolské církve Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
20/239 28.7.2020 - 31.12.2022 Opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství Veřejná vyhláška
20/214 9.7.2020 - 9.7.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ TATRAN SEDLČANY, z. s. Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
20/210 7.7.2020 - 7.7.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Tělocvičná jednota Sokol Sedlčany Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
20/205 30.6.2020 - 30.6.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Sportovní klub Pegas, z. s. Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
20/204 30.6.2020 - 30.6.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Alena Novotná, z. s. Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
20/200 29.6.2020 - 29.6.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Ochrana fauny ČR o. p. s. Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
20/101 6.4.2020 - 31.12.2022 Opatření obecné povahy: Rozhodnutí o opatřeních odchylných od ustanovení § 29 odst. 1, § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona Ministerstvo zemědělství Veřejná vyhláška
19/320 9.12.2019 - 31.12.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje OOP ze dne 3.4.2019 Ministerstvo zemědělství Veřejná vyhláška
19/229 30.8.2019 - 31.12.2022 Veřejná vyhláška - změna a doplnění opatření obecné povahy ze dne 3.4.2019 (zalesňování v období do 31. prosince 2022) Ministerstvo zemědělství Veřejná vyhláška