Úřední deska

Informace o doručování písemností osobám s trvalým pobytem na adrese ohlašovny náměstí T. G. Masaryka 32, Sedlčany
Městský úřad Sedlčany upozorňuje, že od 1. 1. 2016 platí povinnost ohlašoven, v jejichž sídle má fyzická osoba trvalý pobyt, zajistit vhodné místo, kde bude možné uložit pouze oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením (§ 10c zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel).

Oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením pro občany, kteří mají adresu trvalého pobytu na náměstí T. G. Masaryka 32, Sedlčany se ukládají na Městském úřadě Sedlčany v přízemí budovy radnice v podatelně. Občan s adresou na ohlašovně má možnost zjistit, zda pro něho byla zanechána výzva viz aktuální seznam.

Upozorňujeme, že Městský úřad Sedlčany není oprávněný přebírat soukromou poštu fyzických osob.

Zde bude tabulka s výpisem souborů z adresáře ~Uložení písemnosti

Vyhledat oznámení
Vyvěšeno v období:kalendář kalendář
Číslo jednacíVyvěšeníNázev oznámeníZdrojTyp
23/098 29.3.2023 - 14.4.2023 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice č. II/120, II/121 a místní komunikace v obci Sedlec-Prčice MěÚ Sedlčany - Odbor dopravy a silničního hospodářství Veřejná vyhláška
23/097 29.3.2023 - 14.4.2023 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice č. III/10533 a místní komunikace v obci Příčovy MěÚ Sedlčany - Odbor dopravy a silničního hospodářství Veřejná vyhláška
23/096 28.3.2023 - 13.4.2023 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - místní komunikace - chodník a část místní komunikace ul. Tyršova v Sedlčanech MěÚ Sedlčany - Odbor dopravy a silničního hospodářství Veřejná vyhláška
23/094 27.3.2023 - 12.4.2023 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice č. III/10524 a místní komunikace v obci Úklid MěÚ Sedlčany - Odbor dopravy a silničního hospodářství Veřejná vyhláška
23/093 23.3.2023 - 8.4.2023 Usnesení o zastavení exekuce proti povinnému: Pila Prčice, spol. s r.o., se sídlem Divišovická č.p. 217, Sedlec-Prčice Exekutorský úřad Usnesení
23/092 22.3.2023 - 7.4.2023 Usnesení o zrušení dražebního jednání proti povinnému - Michal Exner, Brigádníků 1817/15, Praha Exekutorský úřad Dražební vyhláška
23/090 21.3.2023 - 6.4.2023 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - místní komunikace v obci Sedlčany z důvodu úplné uzavírky místní komunikace v ul. Průběžná MěÚ Sedlčany - Odbor dopravy a silničního hospodářství Veřejná vyhláška
23/089 21.3.2023 - 6.4.2023 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice č. II/105 a místní komunikace v obci Počepice MěÚ Sedlčany - Odbor dopravy a silničního hospodářství Veřejná vyhláška
23/088 20.3.2023 - 5.4.2023 Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení pro stavbu vodního díla "Splašková kanalizace a ČOV Křepenice" MěÚ Sedlčany - Odbor životního prostředí Veřejná vyhláška
23/087 17.3.2023 - 2.4.2023 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice č. III/10233, III/10230 a místní komunikace v obci Příčovy a Sedlčany MěÚ Sedlčany - Odbor dopravy a silničního hospodářství Veřejná vyhláška
23/086 17.3.2023 - 2.4.2023 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - místní komunikace-chodník, ul. Kapitána Jaroše v obci Sedlčany MěÚ Sedlčany - Odbor dopravy a silničního hospodářství Veřejná vyhláška
23/085 16.3.2023 - 17.4.2023 Dražební vyhláška o nařízení dražby nemovitých věcí dlužníka: Ludmila Zelinková, bytem Benešovská č.p. 61, Sedlec-Prčice Exekutorský úřad Dražební vyhláška
23/084 16.3.2023 - 1.4.2023 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice č. III/10239, III/10240 a místní komunikace v obci Zahrádka u Petrovic, Radešín MěÚ Sedlčany - Odbor dopravy a silničního hospodářství Veřejná vyhláška
23/083 16.3.2023 - 18.4.2023 Dražební vyhláška o provedení dražby věcí movitých povinné: Martina Maťoková, Víta Nejedlého 314, Sedlčany Exekutorský úřad Dražební vyhláška
23/082 16.3.2023 - 17.4.2023 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v části k.ú. Doubravice u Sedlčan Katastrální úřad Oznámení
23/081 15.3.2023 - 31.3.2023 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice č. II/120 v obci Sedlec-Prčice, ul. Karla Burky (u zámeckého parku) MěÚ Sedlčany - Odbor dopravy a silničního hospodářství Veřejná vyhláška
23/080 14.3.2023 - 14.3.2026 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Ochrana fauny ČR o. p. s. Město Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
23/079 14.3.2023 - 30.3.2023 Usnesení o odročení dražby proti povinnému - Dominik Matucha, bytem Pořešice 48, Vysoký Chlumec a Drahomíra Michálková, bytem Pořešice 47, Vysoký Chlumec Exekutorský úřad Usnesení
23/078 10.3.2023 - 10.4.2023 Usnesení o určení data smrti Josefa Modlíka, nar. 19.3.1951, posledně bytem Na Severním sídlišti II/660, Sedlčany Okresní soud v Příbrami Usnesení
23/074 7.3.2023 - 31.5.2023 Elektronická dražba proti povinnému - Erich Petřík, Moulíkova 2239/3, Praha 5 Exekutorský úřad Dražební vyhláška
23/070 1.3.2023 - 26.4.2023 Elektronická dražba proti povinnému - Michal Exner, Brigádníků 1817/15, Praha Exekutorský úřad Dražební vyhláška
23/065 27.2.2023 - 31.7.2023 Seznam nemovitých věcí platný k 1.2.2023, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Oznámení
23/064 24.2.2023 - 3.4.2023 Dražební vyhláška o provedení dražby věcí movitých povinné: Eva Kostlánová, bytem náměstí T.G.Masaryka čp. 32, Sedlčany Exekutorský úřad Dražební vyhláška
23/062 22.2.2023 - 23.5.2023 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2023 Krajská hygienická stanice Pozvánka
23/040 25.1.2023 - 31.1.2026 Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace Město Sedlčany Smlouva
23/039 25.1.2023 - 31.1.2026 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace Město Sedlčany Smlouva
22/203 13.7.2022 - 13.7.2025 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Alena Novotná, z. s. Město Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
22/202 13.7.2022 - 13.7.2025 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Diakonie Apoštolské církve (středisko Domácí hospic Sedlčany) Město Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
22/192 8.7.2022 - 8.7.2025 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Tělocvičná jednota Sokol Sedlčany Město Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
22/191 8.7.2022 - 8.7.2025 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ TATRAN SEDLČANY, z. s. Město Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
22/190 8.7.2022 - 8.7.2025 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Sportovní klub Pegas, z. s. Město Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
22/105 26.4.2022 - 26.4.2025 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Ochrana fauny ČR o. p. s. Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
21/191 24.6.2021 - 24.6.2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Ochrana fauny ČR o. p. s. Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
21/190 24.6.2021 - 24.6.2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Diakonie Apoštolské církve Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
21/189 24.6.2021 - 24.6.2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Alena Novotná, z. s. Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
21/188 24.6.2021 - 24.6.2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Sportovní klub Pegas Sedlčany, z. s. Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
21/187 24.6.2021 - 24.6.2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Tělocvičná jednota Sokol Sedlčany Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
21/186 24.6.2021 - 24.6.2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ TATRAN SEDLČANY, z. s. Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
21/006 8.1.2021 - 8.1.2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - PhDr. Zouzal Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
20/305 21.9.2020 - 21.9.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Diakonie Apoštolské církve Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
20/214 9.7.2020 - 9.7.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ TATRAN SEDLČANY, z. s. Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
20/210 7.7.2020 - 7.7.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Tělocvičná jednota Sokol Sedlčany Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
20/205 30.6.2020 - 30.6.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Sportovní klub Pegas, z. s. Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
20/204 30.6.2020 - 30.6.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Alena Novotná, z. s. Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
20/200 29.6.2020 - 29.6.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Ochrana fauny ČR o. p. s. Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci