Úřední deska

Informace o doručování písemností osobám s trvalým pobytem na adrese ohlašovny náměstí T. G. Masaryka 32, Sedlčany
Městský úřad Sedlčany upozorňuje, že od 1. 1. 2016 platí povinnost ohlašoven, v jejichž sídle má fyzická osoba trvalý pobyt, zajistit vhodné místo, kde bude možné uložit pouze oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením (§ 10c zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel).

Oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením pro občany, kteří mají adresu trvalého pobytu na náměstí T. G. Masaryka 32, Sedlčany se ukládají na Městském úřadě Sedlčany v přízemí budovy radnice v podatelně. Občan s adresou na ohlašovně má možnost zjistit, zda pro něho byla zanechána výzva viz aktuální seznam.

Upozorňujeme, že Městský úřad Sedlčany není oprávněný přebírat soukromou poštu fyzických osob.

Zde bude tabulka s výpisem souborů z adresáře ~Uložení písemnosti

Vyhledat oznámení
Vyvěšeno v období:kalendář kalendář
Číslo jednacíVyvěšeníNázev oznámeníZdrojTyp
22/364 29.11.2022 - 15.12.2022 Závěr ZŘ Oznámení koncepce – SEA – Aktualizace SRK 2019-2024 Krajský úřad Středočeského kraje Oznámení
22/363 29.11.2022 - 15.12.2022 Opatření obecné povahy - místní úprava provozu na pozemních komunikací - Dublovice, osada Líchovy MěÚ Sedlčany - Odbor dopravy a silničního hospodářství Veřejná vyhláška
22/362 29.11.2022 - 15.12.2022 Opatření obecné povahy - místní úprava provozu na pozemních komunikací - Dublovice MěÚ Sedlčany - Odbor dopravy a silničního hospodářství Veřejná vyhláška
22/361 28.11.2022 - 14.12.2022 Odpověď na Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. MěÚ Sedlčany - Odbor životního prostředí Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
22/360 28.11.2022 - 14.12.2022 Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - trvalé dopravní značení v ul. Dělnická, u bytového domu č.p. 545 a 546 v Sedlčanech MěÚ Sedlčany - Odbor dopravy a silničního hospodářství Veřejná vyhláška
22/359 28.11.2022 - 14.12.2022 Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - trvalé dopravní značení v ul. Pod Cihelným vrchem v Sedlčanech MěÚ Sedlčany - Odbor dopravy a silničního hospodářství Veřejná vyhláška
22/358 24.11.2022 - 10.12.2022 Usnesení o přerušení řízení - odběr podzemních vod,Orlické Zlákovice MěÚ Sedlčany - Odbor životního prostředí Usnesení
22/357 24.11.2022 - 10.12.2022 Opatření obecné povahy - úplná uzavírka komunikace - Nalžovice MěÚ Sedlčany - Odbor dopravy a silničního hospodářství Veřejná vyhláška
22/356 23.11.2022 - 9.12.2022 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2024 - 2026 Sdružení obcí Sedlčanska Oznámení
22/355 23.11.2022 - 9.12.2022 Návrh rozpočtu na rok 2023 Sdružení obcí Sedlčanska Oznámení
22/354 23.11.2022 - 9.12.2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Příčovy MěÚ Sedlčany - Odbor dopravy a silničního hospodářství Veřejná vyhláška
22/353 22.11.2022 - 8.12.2022 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků Město Sedlčany Oznámení
22/352 21.11.2022 - 7.12.2022 Územní rozhodnutí o umístění stavby v k.ú. Prosenická Lhota MěÚ Sedlčany - Odbor výstavby a územního plánování Rozhodnutí
22/351 18.11.2022 - 4.12.2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - chodník a část místní komunikace ul. Tyršova v Sedlčanech MěÚ Sedlčany - Odbor dopravy a silničního hospodářství Veřejná vyhláška
22/350 16.11.2022 - 2.1.2023 Oznámení o zveřejnění návrhu Změny č. 3 územního plánu obce Milešov MěÚ Sedlčany - Odbor výstavby a územního plánování Veřejná vyhláška
22/349 16.11.2022 - 29.12.2022 Oznámení o zahájení řízení a konání opakovaného veřejného projednání návrhu Změny č. 3 územního plánu obce Radíč MěÚ Sedlčany - Odbor výstavby a územního plánování Veřejná vyhláška
22/348 14.11.2022 - 30.11.2022 Oznámení o zahájení řízení o zrušení železničního přejezdu na trati Olbramovice-Sedlčany, pozemek p.č. 970 v k.ú. Štětkovice, osada Bořená Hora MěÚ Sedlčany - Odbor dopravy a silničního hospodářství Veřejná vyhláška
22/341 3.11.2022 - 3.12.2022 Opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství Veřejná vyhláška
22/278 9.9.2022 - 30.11.2022 Vydání opatření obecné povahy o dočasném vyloučení vstupu do lesa v k.ú. Křepenice, pozemek parc. č. 672 MěÚ Sedlčany - Odbor životního prostředí Veřejná vyhláška
22/263 31.8.2022 - 31.12.2022 Seznam nemovitých věcí platný k 1.8.2022, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Oznámení
22/203 13.7.2022 - 13.7.2025 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Alena Novotná, z. s. Město Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
22/202 13.7.2022 - 13.7.2025 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Diakonie Apoštolské církve (středisko Domácí hospic Sedlčany) Město Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
22/192 8.7.2022 - 8.7.2025 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Tělocvičná jednota Sokol Sedlčany Město Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
22/191 8.7.2022 - 8.7.2025 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ TATRAN SEDLČANY, z. s. Město Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
22/190 8.7.2022 - 8.7.2025 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Sportovní klub Pegas, z. s. Město Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
22/105 26.4.2022 - 26.4.2025 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Ochrana fauny ČR o. p. s. Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
21/285 14.9.2021 - 31.12.2022 Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje OOP vydané Ministerstvem zemědělství ze dne 2.4.2020 Ministerstvo zemědělství Veřejná vyhláška
21/191 24.6.2021 - 24.6.2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Ochrana fauny ČR o. p. s. Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
21/190 24.6.2021 - 24.6.2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Diakonie Apoštolské církve Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
21/189 24.6.2021 - 24.6.2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Alena Novotná, z. s. Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
21/188 24.6.2021 - 24.6.2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Sportovní klub Pegas Sedlčany, z. s. Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
21/187 24.6.2021 - 24.6.2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Tělocvičná jednota Sokol Sedlčany Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
21/186 24.6.2021 - 24.6.2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ TATRAN SEDLČANY, z. s. Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
21/006 8.1.2021 - 8.1.2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - PhDr. Zouzal Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
20/305 21.9.2020 - 21.9.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Diakonie Apoštolské církve Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
20/239 28.7.2020 - 31.12.2022 Opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství Veřejná vyhláška
20/214 9.7.2020 - 9.7.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ TATRAN SEDLČANY, z. s. Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
20/210 7.7.2020 - 7.7.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Tělocvičná jednota Sokol Sedlčany Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
20/205 30.6.2020 - 30.6.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Sportovní klub Pegas, z. s. Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
20/204 30.6.2020 - 30.6.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Alena Novotná, z. s. Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
20/200 29.6.2020 - 29.6.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Ochrana fauny ČR o. p. s. Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
20/101 6.4.2020 - 31.12.2022 Opatření obecné povahy: Rozhodnutí o opatřeních odchylných od ustanovení § 29 odst. 1, § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona Ministerstvo zemědělství Veřejná vyhláška
19/320 9.12.2019 - 31.12.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje OOP ze dne 3.4.2019 Ministerstvo zemědělství Veřejná vyhláška
19/229 30.8.2019 - 31.12.2022 Veřejná vyhláška - změna a doplnění opatření obecné povahy ze dne 3.4.2019 (zalesňování v období do 31. prosince 2022) Ministerstvo zemědělství Veřejná vyhláška