Úřední deska

Informace o doručování písemností osobám s trvalým pobytem na adrese ohlašovny náměstí T. G. Masaryka 32, Sedlčany
Městský úřad Sedlčany upozorňuje, že od 1. 1. 2016 platí povinnost ohlašoven, v jejichž sídle má fyzická osoba trvalý pobyt, zajistit vhodné místo, kde bude možné uložit pouze oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením (§ 10c zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel).

Oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením pro občany, kteří mají adresu trvalého pobytu na náměstí T. G. Masaryka 32, Sedlčany se ukládají na Městském úřadě Sedlčany v přízemí budovy radnice v podatelně. Občan s adresou na ohlašovně má možnost zjistit, zda pro něho byla zanechána výzva viz aktuální seznam.

Upozorňujeme, že Městský úřad Sedlčany není oprávněný přebírat soukromou poštu fyzických osob.

Zde bude tabulka s výpisem souborů z adresáře ~Uložení písemnosti

Vyhledat oznámení
Vyvěšeno v období:kalendář kalendář
Číslo jednacíVyvěšeníNázev oznámeníZdrojTyp
23/182 6.6.2023 - 22.6.2023 Vyhlášení nálezu č. 17/2023 - klíč od auta MěÚ Sedlčany - recepce Vyhlášení nálezu
23/181 5.6.2023 - 21.6.2023 Rozhodnutí o vydání povolení změny stavby před jejím dokončením: "Vodovodní řady - doplnění sítě Krásná Hora nad Vltavou" MěÚ Sedlčany - Odbor životního prostředí Veřejná vyhláška
23/180 5.6.2023 - 21.6.2023 Rozhodnutí o vydání povolení k nakládání s vodami - stavba ČOV Divišovice, žadatel Jiří Jalovecký MěÚ Sedlčany - Odbor životního prostředí Veřejná vyhláška
23/179 5.6.2023 - 26.7.2023 Elektronická dražba proti povinnému - Eva Průchová, bytem Čečkov č.p.2, Jankov Exekutorský úřad Dražební vyhláška
23/178 2.6.2023 - 12.6.2023 Pozvánka na 4. veřejné zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, které se koná v pondělí 12. června 2023 od 17:00 hodin ve Společenském sále KDJS Sedlčany Město Sedlčany Pozvánka
23/177 31.5.2023 - 16.6.2023 Vyhlášení nálezu č. 16/2023 - hodinky MěÚ Sedlčany - recepce Vyhlášení nálezu
23/176 31.5.2023 - 16.6.2023 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice, místní komunikace a parkoviště na náměstí T.G.Masaryka v Sedlčanech MěÚ Sedlčany - Odbor dopravy a silničního hospodářství Veřejná vyhláška
23/175 29.5.2023 - 14.6.2023 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice a místní komunikace v obci Dublovice MěÚ Sedlčany - Odbor dopravy a silničního hospodářství Veřejná vyhláška
23/174 26.5.2023 - 11.6.2023 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Lejla Porterová, Oldřichova 595/35, Praha 2 MěÚ Sedlčany - Odbor dopravy a silničního hospodářství Oznámení
23/173 26.5.2023 - 11.6.2023 Návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice č. III/10235 u obce Plešiště MěÚ Sedlčany - Odbor dopravy a silničního hospodářství Veřejná vyhláška
23/172 25.5.2023 - 10.6.2023 Rozhodnutí o povolení úplné uzavírky místní komunikace Sukovo náměstí v Sedlčanech MěÚ Sedlčany - Odbor dopravy a silničního hospodářství Rozhodnutí
23/171 25.5.2023 - 10.6.2023 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice a místní komunikace v obci Sedlčany z důvodu úplné uzavírky místní komunikace Sukovo náměstí MěÚ Sedlčany - Odbor dopravy a silničního hospodářství Veřejná vyhláška
23/170 25.5.2023 - 13.6.2023 Návrh závěrečného účtu města Sedlčany za rok 2022 MěÚ Sedlčany - Odbor ekonomický Oznámení
23/169 25.5.2023 - 10.6.2023 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice a místní komunikace v obci Vysoký Chlumec MěÚ Sedlčany - Odbor dopravy a silničního hospodářství Veřejná vyhláška
23/168 24.5.2023 - 4.7.2023 Oznámení o zahájení řízení a konání veřejného projednání o návrhu Změny č. 3 Územního plánu obce Kosova Hora MěÚ Sedlčany - Odbor výstavby a územního plánování Veřejná vyhláška
23/167 24.5.2023 - 9.6.2023 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - místní komunikace v obci Malkovice MěÚ Sedlčany - Odbor dopravy a silničního hospodářství Veřejná vyhláška
23/166 24.5.2023 - 9.6.2023 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - místní komunikace v obci Vitín MěÚ Sedlčany - Odbor dopravy a silničního hospodářství Veřejná vyhláška
23/165 24.5.2023 - 9.6.2023 Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice č. III/11438, místní komunikace a účelová komunikace v obci Kosova Hora MěÚ Sedlčany - Odbor dopravy a silničního hospodářství Veřejná vyhláška
23/130 24.4.2023 - 13.6.2023 Rozhodnutí o povolení uzavírky místní komunikace - chodník podél silnice č. I/18 v ul. Votická a místní komunikace a chodník v ul. K.H. Máchy v Sedlčanech MěÚ Sedlčany - Odbor dopravy a silničního hospodářství Rozhodnutí
23/128 19.4.2023 - 13.6.2023 Oznámení o zahájení řízení a konání veřejného projednání o návrhu Změny č. 3 územního plánu obce Milešov MěÚ Sedlčany - Odbor výstavby a územního plánování Veřejná vyhláška
23/080 14.3.2023 - 14.3.2026 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Ochrana fauny ČR o. p. s. Město Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
23/065 27.2.2023 - 31.7.2023 Seznam nemovitých věcí platný k 1.2.2023, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Oznámení
23/040 25.1.2023 - 31.1.2026 Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace Město Sedlčany Smlouva
23/039 25.1.2023 - 31.1.2026 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace Město Sedlčany Smlouva
22/203 13.7.2022 - 13.7.2025 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Alena Novotná, z. s. Město Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
22/202 13.7.2022 - 13.7.2025 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Diakonie Apoštolské církve (středisko Domácí hospic Sedlčany) Město Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
22/192 8.7.2022 - 8.7.2025 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Tělocvičná jednota Sokol Sedlčany Město Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
22/191 8.7.2022 - 8.7.2025 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ TATRAN SEDLČANY, z. s. Město Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
22/190 8.7.2022 - 8.7.2025 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Sportovní klub Pegas, z. s. Město Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
22/105 26.4.2022 - 26.4.2025 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Ochrana fauny ČR o. p. s. Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
21/191 24.6.2021 - 24.6.2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Ochrana fauny ČR o. p. s. Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
21/190 24.6.2021 - 24.6.2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Diakonie Apoštolské církve Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
21/189 24.6.2021 - 24.6.2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Alena Novotná, z. s. Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
21/188 24.6.2021 - 24.6.2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Sportovní klub Pegas Sedlčany, z. s. Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
21/187 24.6.2021 - 24.6.2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Tělocvičná jednota Sokol Sedlčany Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
21/186 24.6.2021 - 24.6.2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ TATRAN SEDLČANY, z. s. Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
21/006 8.1.2021 - 8.1.2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - PhDr. Zouzal Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
20/305 21.9.2020 - 21.9.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Diakonie Apoštolské církve Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
20/214 9.7.2020 - 9.7.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ TATRAN SEDLČANY, z. s. Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
20/210 7.7.2020 - 7.7.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Tělocvičná jednota Sokol Sedlčany Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
20/205 30.6.2020 - 30.6.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Sportovní klub Pegas, z. s. Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
20/204 30.6.2020 - 30.6.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Alena Novotná, z. s. Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
20/200 29.6.2020 - 29.6.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Ochrana fauny ČR o. p. s. Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci