Úřední deska

Informace o doručování písemností osobám s trvalým pobytem na adrese ohlašovny náměstí T. G. Masaryka 32, Sedlčany
Městský úřad Sedlčany upozorňuje, že od 1. 1. 2016 platí povinnost ohlašoven, v jejichž sídle má fyzická osoba trvalý pobyt, zajistit vhodné místo, kde bude možné uložit pouze oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením (§ 10c zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel).

Oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením pro občany, kteří mají adresu trvalého pobytu na náměstí T. G. Masaryka 32, Sedlčany se ukládají na Městském úřadě Sedlčany v přízemí budovy radnice v podatelně. Občan s adresou na ohlašovně má možnost zjistit, zda pro něho byla zanechána výzva viz aktuální seznam.

Upozorňujeme, že Městský úřad Sedlčany není oprávněný přebírat soukromou poštu fyzických osob.

Zde bude tabulka s výpisem souborů z adresáře ~Uložení písemnosti

Vyhledat oznámení
Vyvěšeno v období:kalendář kalendář
Číslo jednacíVyvěšeníNázev oznámeníZdrojTyp
23/289 29.9.2023 - 20.10.2023 Rozhodnutí o povolení částečné uzavírky místní komunikace ul. Lidická v Sedlčanech MěÚ Sedlčany - Odbor dopravy a silničního hospodářství Rozhodnutí
23/288 27.9.2023 - 13.10.2023 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - místní komunikace v ul. Tyršova a ul. Lidická v Sedlčanech MěÚ Sedlčany - Odbor dopravy a silničního hospodářství Veřejná vyhláška
23/287 27.9.2023 - 13.10.2023 Rozhodnutí o dodatečném povolení stavby: sklad sezónních potřeb na pozemku parc. č. 1618/17 v k.ú. a obci Sedlčany, stavebník Jitka Janoušková MěÚ Sedlčany - Odbor výstavby a územního plánování Rozhodnutí
23/285 19.9.2023 - 5.10.2023 Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnicích č. III/10237, III/10244, III/10236 a místních komunikacích obce Klučenice MěÚ Sedlčany - Odbor dopravy a silničního hospodářství Veřejná vyhláška
23/284 15.9.2023 - 1.10.2023 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice č. II/105, II/120, II/121, III/12138 pro územní správní obvod ORP Sedlčany, z důvodu objízdné trasy při úplné uzavírce silnice II/121 u obce Heřmaničky MěÚ Sedlčany - Odbor dopravy a silničního hospodářství Veřejná vyhláška
23/283 14.9.2023 - 31.10.2023 Oznámení o zahájení řízení a konání veřejného projednání o návrhu Změny č. 4 Územního plánu obce Svatý Jan MěÚ Sedlčany - Odbor výstavby a územního plánování Veřejná vyhláška
23/282 14.9.2023 - 31.10.2023 Oznámení o zahájení řízení a konání veřejného projednání o návrhu Změny č. 1 Územního plánu obce Štětkovice MěÚ Sedlčany - Odbor výstavby a územního plánování Veřejná vyhláška
23/281 14.9.2023 - 30.9.2023 Oznámení o vyhlášení právního předpisu 4/2023 Ministerstvo vnitra České republiky Oznámení
23/280 14.9.2023 - 30.9.2023 Oznámení o vyhlášení právního předpisu 3/2023 Ministerstvo vnitra České republiky Oznámení
23/279 14.9.2023 - 31.10.2023 Oznámení o zahájení řízení a konání veřejného projednání o návrhu Změny č. 2 Územního plánu obce Dublovice MěÚ Sedlčany - Odbor výstavby a územního plánování Veřejná vyhláška
23/278 13.9.2023 - 29.9.2023 Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - místní komunikace v osadě Zvírotice, obec Dublovice MěÚ Sedlčany - Odbor dopravy a silničního hospodářství Veřejná vyhláška
23/274 11.9.2023 - 13.10.2023 Rozhodnutí o povolení úplné uzavírky místní komunikace ul. Žižkova v Sedlčanech MěÚ Sedlčany - Odbor dopravy a silničního hospodářství Rozhodnutí
23/272 6.9.2023 - 15.11.2023 Elektronická dražba proti povinnému - Petr Kadlec, bytem V Horkách 80/12, Liberec Exekutorský úřad Dražební vyhláška
23/263 28.8.2023 - 1.1.2024 Seznam nemovitostí s tzv. nedostatečně identifikovanými vlastníky Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Oznámení
23/262 25.8.2023 - 18.10.2023 Elektronická dražba proti povinnému - Michael Musil, bytem Smaragdová 431/21, Praha 5-Slivenec Exekutorský úřad Dražební vyhláška
23/260 23.8.2023 - 3.10.2023 Elektronická dražba proti povinnému - Filip Dufek, bytem Kosova Hora 308 Exekutorský úřad Dražební vyhláška
23/259 23.8.2023 - 10.10.2023 Oznámení o zahájení řízení a konání veřejného projednání o návrhu Změny č. 1 Územního plánu obce Nechvalice MěÚ Sedlčany - Odbor výstavby a územního plánování Veřejná vyhláška
23/258 23.8.2023 - 10.10.2023 Elektronická dražba proti povinnému - Michal Beneš, bytem Dublovice č.p. 33 Exekutorský úřad Dražební vyhláška
23/247 9.8.2023 - 17.10.2023 Usnesení o odročení dražby proti povinnému: Hana Zburníková, bytem Žižkova č.p. 220, Sedlčany Exekutorský úřad Usnesení
23/236 31.7.2023 - 31.7.2026 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Diakonie Apoštolské církve (středisko Domácí hospic Křídla Sedlčany) Město Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
23/218 12.7.2023 - 12.7.2026 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ Tatran Sedlčany, z.s. Město Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
23/217 12.7.2023 - 12.7.2026 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Tělocvičná jednota Sokol Sedlčany Město Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
23/216 12.7.2023 - 12.7.2026 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Sportovní klub ZLOBR Sedlčany, z.s. Město Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
23/215 12.7.2023 - 12.7.2026 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Sportovní klub Pegas Sedlčany, z.s. Město Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
23/214 12.7.2023 - 12.7.2026 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Barbora Kelichová Město Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
23/213 12.7.2023 - 12.7.2026 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Alena Novotná, z.s. Město Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
23/080 14.3.2023 - 14.3.2026 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Ochrana fauny ČR o. p. s. Město Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
23/040 25.1.2023 - 31.1.2026 Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace Město Sedlčany Smlouva
23/039 25.1.2023 - 31.1.2026 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace Město Sedlčany Smlouva
22/203 13.7.2022 - 13.7.2025 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Alena Novotná, z. s. Město Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
22/202 13.7.2022 - 13.7.2025 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Diakonie Apoštolské církve (středisko Domácí hospic Sedlčany) Město Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
22/192 8.7.2022 - 8.7.2025 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Tělocvičná jednota Sokol Sedlčany Město Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
22/191 8.7.2022 - 8.7.2025 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ TATRAN SEDLČANY, z. s. Město Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
22/190 8.7.2022 - 8.7.2025 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Sportovní klub Pegas, z. s. Město Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
22/105 26.4.2022 - 26.4.2025 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Ochrana fauny ČR o. p. s. Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
21/191 24.6.2021 - 24.6.2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Ochrana fauny ČR o. p. s. Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
21/190 24.6.2021 - 24.6.2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Diakonie Apoštolské církve Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
21/189 24.6.2021 - 24.6.2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Alena Novotná, z. s. Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
21/188 24.6.2021 - 24.6.2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Sportovní klub Pegas Sedlčany, z. s. Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
21/187 24.6.2021 - 24.6.2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Tělocvičná jednota Sokol Sedlčany Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
21/186 24.6.2021 - 24.6.2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ TATRAN SEDLČANY, z. s. Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
21/006 8.1.2021 - 8.1.2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - PhDr. Zouzal Městský úřad Sedlčany Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci