Katalog firem

Domácí Hospic Křídla Sedlčany

IČO: 26521385

nám. T.G.Masaryka 28, Sedlčany 26401

Tel.: 608 083 555
E-mail: kontakt@hospickridla.cz
Web: http://www.hospickridla.cz
Kontaktní osoba: Petr Bartoš (ředitel)

POSKYTOVANÉ SLUŽBY Domácí hospic Křídla poskytuje odbornou zdravotní pomoc zaměřenou na paliativní péči.

Zdravotní péče je poskytovaná nepřetržitě 24 hodin denně, 365 dní v roce. Dojezdová vzdálenost je do 30 kilometrů od Sedlčan, zejména na Sedlčansku a v okolním regionu.

Naše služby jsou určeny pro dospělého nemocného v terminální fázi nevyléčitelného onemocnění. Zároveň jsou naše služby určeny pro osoby, jejichž blízcí chtějí a mohou celodenně pečovat v domácím prostředí o osobu, která potřebuje paliativní péči (tlumení a léčba bolestí a dalších příznaků). Současně zdravotní stav osoby nevyžaduje pobyt v nemocničním zařízení.