Katalog firem

DOMOV SEDLČANY - POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

IČO:

U Kulturního domu 746, Sedlčany 264 01

Tel.: 318 841 811
E-mail: info@domovsedlcany.cz
Web: http://www.domovsedlcany.cz

Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb

POSLÁNÍ DOMOVA SEDLČANY

  • Posláním Domova Sedlčany  je zajištění důstojného a aktivního života seniorů, kteří jsou z důvodu věku, snížené soběstačnosti a sociální situaci odkázáni na pomoc druhé osoby.
  • Služba je poskytována v rovině sociální, ošetřovatelské a zdravotní.  Usilujeme o to, aby se pobyt co nejvíce přiblížil přirozenému domácímu prostředí a aby si klienti zachovali v nejvyšší možné míře svůj běžný způsob života.

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

  • Dodržování lidských práv
  • Individuální přístup
  • Vzájemný respekt a tolerance 
  • Respektování mlčenlivosti a diskrétnosti