Katalog firem

Dům s pečovatelskou službou

IČO:

28. října 172, 173,175, Sedlčany 264 01

Ubytovací služby v celkovém počtu 48 bytových jednotek, které se nacházejí na adrese 28. října 172, 173,175.

Možnost využívat služeb pečovatelek ve škále sjednaných poskytovaných úkonů dle platné legislativy

Městský úřad Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka 32, 264 01 Sedlčany
Kontaktní osoba:

Lenka Havlová, DiS.
tel.: 318 822 742, linka 124
e-mail: havlova@mesto-sedlcany.cz
web: www.mesto-sedlcany.cz