Bc. Simona Sůsová

Funkce:Úsek sociálně-právní ochrany dětí
Umístění:budova náměstí T. G. Masaryka 32 -> patro 1. patro -> dveře 110
Pracovní zařazení:Vedení radnice -> Tajemník městského úřadu -> Odbor sociálních věcí -> Vedoucí Odbor sociálních věcí -> Úsek sociálně-právní ochrany dětí
E-mail:susova@mesto-sedlcany.cz
Telefon: +420 314 002 924
Řeší tyto životní situace: