Ing. Petra Tesárková

Funkce:Úsek silničního hospodářství a speciální stavební úřad
Umístění:budova Nádražní ulice 336 -> patro 1. patro vpravo -> dveře 102
Pracovní zařazení:Vedení radnice -> Tajemník městského úřadu -> Odbor dopravy a silničního hospodářství -> Vedoucí Odbor dopravy a silničního hospodářství -> Úsek silničního hospodářství a speciální stavební úřad
E-mail:tesarkova@mesto-sedlcany.cz
Telefon: +420 314 002 983
Řeší tyto životní situace: