Mgr. Věra Skálová

Funkce:Úsek sociálně-právní ochrany dětí
Umístění:budova náměstí T. G. Masaryka 32 -> patro 1. patro -> dveře 108
Pracovní zařazení:Vedení radnice -> Tajemník městského úřadu -> Odbor sociálních věcí -> Vedoucí Odbor sociálních věcí -> Úsek sociálně-právní ochrany dětí
E-mail:skalova@mesto-sedlcany.cz
Telefon: +420 314 002 919
Mobilní telefon: +420 723 679 512
Řeší tyto životní situace: