Bc. Jana Vaverková

Funkce:Úsek sociální péče
Úsek výkonu samosprávních a ostatních činností
Umístění:budova náměstí T. G. Masaryka 32 -> patro 1. patro -> dveře 110
Pracovní zařazení:Vedení radnice -> Tajemník městského úřadu -> Odbor sociálních věcí -> Vedoucí Odbor sociálních věcí -> Úsek sociální péče
Vedení radnice -> Tajemník městského úřadu -> Odbor sociálních věcí -> Vedoucí Odbor sociálních věcí -> Úsek výkonu samosprávních a ostatních činností
E-mail:vaverkova@mesto-sedlcany.cz
Telefon: +420 314 002 921
Mobilní telefon: +420 739 352 781
Řeší tyto životní situace: