Petra Červinková, DiS.

Funkce:Úsek řidičů a řidičských průkazů
Umístění:budova Nádražní ulice 336 -> patro přízemí -> dveře 003
Pracovní zařazení:Vedení radnice -> Tajemník městského úřadu -> Odbor dopravy a silničního hospodářství -> Vedoucí Odbor dopravy a silničního hospodářství -> Úsek řidičů a řidičských průkazů
E-mail:bodovy-system@mesto-sedlcany.cz
Telefon: +420 314 002 981
Řeší tyto životní situace: