Zdeněk Roškot

Funkce:Úsek správního řízení - přestupky v dopravě
Umístění:budova Nádražní ulice 336 -> patro 2. patro vpravo -> dveře 202
Pracovní zařazení:Vedení radnice -> Tajemník městského úřadu -> Odbor dopravy a silničního hospodářství -> Vedoucí Odbor dopravy a silničního hospodářství -> Úsek správního řízení - přestupky v dopravě
E-mail:roskot@mesto-sedlcany.cz
Telefon: +420 314 002 976
Mobilní telefon: +420 728 595 593
Řeší tyto životní situace: